En vanlig dag på KuddbyÄng

Vårt mål är att alla flickor ska kunna känna sig delaktiga i hur dagarna på KuddbyÄng ska se ut. Därför arbetar vi med husråd där flickorna kan vara med och påverka dagarnas upplägg. Vissa av flickorna kommer gå i skolan hela eller delar av dagen medan andra kommer ha full dag på KuddbyÄng. Tillsammans kan vi hitta lösningar för dagarnas rutiner som passar alla.

Ett av delmålen på KuddbyÄng är att hela tiden jobba med ADL-träning (active daily training). Det gör vi genom att alla flickor är delaktiga i de dagliga sysslorna genom att till exempel hjälpa till att laga mat, tvätta sina egna kläder, ta hand om sin hygien och hålla ordning på sitt eget rum.  Samtal och behandling anpassar vi tidsmässigt under dagen så att flickan kan tillgodogöra sig samtalen på bästa sätt.