Familjen är viktig

På KuddbyÄng jobbar vi med hela familjen. Detta gör vi genom nätverkssamtal och med kontinuerlig kontakt med familjerna. Vi har också möjlighet att erbjuda föräldrar eller andra viktiga personer i flickans närhet möjlighet att bo veckoslut eller delar av veckan på KuddbyÄng. På KuddbyÄng finns en iordningställd egen lägenhet med pentry och egen ingång. Genom att aktivt ta med föräldrar och andra i behandling och stöd kan vi snabbare nå måluppfyllelsen och få flickorna att flytta hem till en väl förberedd familj.

Nätverk och familjeterapi

Att få kunskap om hur ens tankar och beteende styr andra i ens nätverk och vilka konsekvenser detta ger flickan och nätverket i vardagen. Att aktivt få jobba automatiska tankar, startsignaler eller liknande är en viktig del för att utveckla och hantera och förändra ett beteende. 

Familjeutbildning 

Familjeutbildningen har för avsikt att stärka och utbilda familjer i att få logik i destruktiva beteenden samt att på egen hand kunna korrigera dessa. Familjeutbildningen vänder sig till föräldrar som har behov eller är genuint nyfikna på att få logik i sin egen familjs beteendemönster, egna beteende mönster, sitt barn/ungdoms beteende mönster. Samt en övergripande kunskap om hur familjemönster fungerar. Allt i syfte att familjen skall ha större förutsättningar att förmedla och känna trygghet.