Fritid

Flickorna på Villa KuddbyÄng kommer alla att ha olika behov av aktiviteter. I Kuddby lägger vi stort fokus på friskvård och hälsa. Vi tycker det är viktigt att flickorna lär sig tidigt hur de kan sköta sin hälsa och ta hand om sin kropp för att må fysiskt och psykiskt bra.

Här på Vikbolandet där Villa KuddbyÄng ligger finns ett stort utbud av fritidsaktiviteter. Främst hästar, hundar och andra djur. Men det finns också flera idrottsföreningar med dans, fotboll och annat skoj. Dessutom blir musik och sång en stor del av vardagen.

På Villa KuddbyÄng finns det möjlighet till inomhusaktiviteter i boendehuset samt i en intilliggande idrottshall. Vår personal gillar att vara aktiva och tillsammans bygger vi ett bra boende där sport, konst och musik är ett naturligt inslag i verksamheten.

Exempel på verksamhet i våra egna lokaler är:

  • pingis
  • målning
  • sy
  • läsning
  • musik
  • olika sorters idrott
  • dans
  • avslappning
  • styrketräning

Ridning - Vi har hästar och ridskolelärare med erfarenhet av målgruppen, avsatta en gång i veckan, till flickorna.

Vi har även en diplomerad massör som kommer ut till KuddbyÄng och erbjuder flickorna massage en gång i veckan.