Kontakt

Föreståndare

Jennie Spångberg
Adress: Villa KuddbyÄng
61033 Vikbolandet
Mobil: 0739-888122
Email: jennie@actitreat.se

Jag är utbildad socionom med vidareutbildning inom bland annat arbetslivspsykologi, rehabiliteringsvetenskap, nätverksarbete, MI samt ADAD. Vidare har jag flerårig erfarenhet inom missbruksvården, vuxna missbrukare.  

Jag har under många år arbetat inom HVB med ungdomar som har psykosocial beteendeproblematik, först som behandlingsassistent sedan som socialsekreterare. Att arbeta med ungdomens nätverk är jag väl förtrogen med. Detta avser jag utveckla ytterligare på KuddbyÄng. Genom ett aktivt och kreativt arbete med nätverkskartor samt nätverksmöten. Genom att i samtal hjälpa familjerna att få en fungerande kommunikation och en tilltro till varandra. Genom att hitta resurser i ungdomens nätverk.  

 

Verksamhetsansvarig

Mårten Jarl
Adress:  Villa KuddbyÄng
                61033 Vikbolandet
Mobil:    0709-445020
Email:    marten@actitreat.se

Övriga kontaktuppgifter KuddbyÄng

Postadress:  Kuddby skola, Villa KuddbyÄng          
                      61033 Vikbolandet                                                        

Fakturaadress:   Actitreat AB     
                              Konungsund 35
                              61033 Vikbolandet

Telefon:  011-3004020

Fax:         nej

Mobil:     0769-470202
Mobil:     0769-450203

Email:     info@actitreat.se

Kontaktformulär