Kvalitetsindex

SSIL har genomfört utvärderingar av våra placeringar under 2018. Hela dokumentet kan laddas ner här. Sammanfattning kan ses nedan.