Personal

Jennie Spångberg, jennie@actitreat.se

Arbetslivserfarenhet

 • Föreståndare, KuddbyÄng HVB, 2016 -
 • Socialsekreterare, Linköpings kommun, Råd och Stöd, Linköpings ungdomsboende, 2012 - 2016
 • Behandlinsassistent, Linköpings kommun, Råd och Stöd, Linköpings ungdomsboende, 2011 - 2012
 • Behandlinsassistent, Linköpings kommun, S:t Larsmottagningen, 2010 - 2011
 • Behandlinsassistent, Linköpings kommun, Sensus behandlingshem, 2009 - 2011

Utbildning

 • Socionomexamen, Fil kand i socialt arbete, Linköpings universitet
 • Nätverksutbildning
 • MI-utbildning 3 dagars, Linköpings kommun
 • ADAD-utbildning
 • Basutbildning psykiatri
 • FIT, Feedback Informed Treament utbildning
 • LEAN-utbildning
 • Arbetslivspsykologi i organisation och ledning, Mälardalens universitet
 • Rehabiliteringsvetenskap. Mittuniversitet
 • HBT-utbildning
 • KBT orienteringskurs 50h, KBT Svealand, 2018

Övriga meriter/kunskaper

 • Förebygg och bemöt utagerande beteende enligt Durewallmetoden - Durewall Institutet, 2017
 • Medforskare Råd och stöd Linköpings kommun, 2016
 • Flerårig arbetslivserfarenhet av 12 stegs programmet
 • Time Care utbildning, 2014
 • Treserva utbildning, 2015
 • MI-utbildning med psykolog Åsa Sandstedt, 2018
 • Låg affektivt bemötande med psykolog Åsa Sandstedt, 2017

Carina Boström, carina@actitreat.se

Arbetslivserfarenheter

 • Behandlare på Villa KuddbyÄng HVB, 2017-
 • Ungdomspedagog, Fyrbylunds HVB i Norrköpings kommun, 2016-2017
 • Ungdomspedagog, Olivia Omsorgs Olivlunden i Söderköping, 2014-2016
 • Behandlingsassistent, Sofia Gård i Söderköping, 2004-2014
 • Personlig assistent, Olivia Personlig Assistans, 2005-2006

Utbildningar

 • Kost Coach Distansutbildning 
 • Behandlingsassistent
 • KBT orienteringskurs 50h, KBT Svealand, 2018

Övriga meriter/kunskaper

 • Förebygg och bemöt utagerande beteende enligt Durewallmetoden - Durewall Institutet
 • Samtalsledarutbildning - Studieförbundet Vuxenskolan
 • MI-utbildning 3 dagarsutbildning, Anna-Carin Wallestein, 2016
 • MI- Utbildning med psykolog Åsa Sandstedt, 2017
 • Pedagogisk ledarskaputbildning - Studieförbundet Vuxenskolan
 • Vuxna barn - blir medberoende vuxna, Val-Bo, 2018
 • Föreläsningskväll för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, 2018

Leons Korial,   leons@actitreat.se

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, KuddbyÄng, 2016 -
 • Personlig assistent, Novasis AB, 2014

Utbildning

 • KBT- Orienterins grundkurs 50 h, KBT Svealand, 2017
 • MI-Utbildning två dagar med Rahle Hasselbach, 2016
 • Beteendevetenskaplig grundkurs, 2016
 • Företagsekonomi, kandidat , 2015
 • Personalekonomi, högskoleexamen, 2014
 • Juridisk översiktskurs, 2015 
 • Ledarskap och kommunikation, 2014
 • Ledarskap, 2013
 • Arbetsrätt 1, 2013
 • Arbetsrätt 2, 2014

Övriga meriter/kunskaper

 • Förebygg och bemöt utagerande beteende enligt Durewallmetoden - Durewall Institutet
 • Hederskultur, Shanazi Hjältar, 2012-2014
 • Ideell ungdomsförening, Kaldeiska Assyriska Syrianska ungdomsförening i Linköping, 2007- 2010
 • Vuxna barn - blir medberoende vuxna, Val-Bo, 2018
 • Lågaffektivt bemötande med psykolog Åsa Sandstedt, 2017
 • Föreläsningskväll för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, 2018

Carina Hedlund, carina@actitreat.se

Arbetslivserfarenhet

 • Husmor, Villa KuddbyÄng HVB, 2016 -
 • Arbete på Villa KuddbyÄng som behandlare, 2015 - 2016
 • Kostenheten, Söderköpings kommun, 2011 - 2015
 • Vikariepool skola och barnomsorg, 2008 - 2011

Utbildning

 • Behandlings- och familjepedagog, Nyströmska  Söderköping  Aug 2006-dec 2007
 • Barnskötare, Källtorp Stockholm,  Aug 1991- juni 1992
 • KBT orienteringskurs 50h, KBT Svealand, 2018
 • MI-Utbildning två dagars med Rahle Hasselbach, 2016

Övriga meriter/kunskaper

 • Förebygg och bemöt utagerande beteende enligt Durewallmetoden - Durewall Institutet, 2017
 • Lågaffektivt bemötande med psykolog Åsa Sandstedt, 2017
 • MI-Utbildning med psykolog Åsa Sandstedt, 2018
 • Vuxna barn - blir medberoende vuxna, Val-Bo, 2018
 • Föreläsningskväll för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, 2018

 

Fredrika Enander Sjökvist,   fredrika@actitreat.se

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, Villa KuddbyÄng HVB, 2018-
 • Flyktingbarnresurs, Valdemarsviks kommun, 201801 - 201705

Utbildning

 • Personal- och arbetslivsprogrammet, Högslolan i Gävle, 201705 - 201108

- Inriktning psykologi

 • Fristående kurs: Hälsoarbete mot alkohol, narkotika, doping och tobak, Högskolan i Kristianstad, 2016
 • Fristående kurs: Socialt arbete med ungdomar, Högskolan i Gävle, 2015
 • Fristående kurs: Våld i nära relationer, Mittuniversitetet, 2015

Övriga meriter/kunskaper

Lizette Hedlund,  lizette@actitreat.se

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, Villa KuddbyÄng, 2017-
 • Undersköterska inom äldrevårdsomsorgen, Vardaga i Linköping, 2016

Utbildning

 • Undersköterska inriktning psykiatri/socialt arbete, KompetensUtvecklingsinstitutet, 2017
 • KBT orienteringskurs 50h, KBT Svealand, 2018
 • Socialpedagog, June Folkhögskola, 2018-2020

Övriga meriter/kunskaper

 • Förebygg och bemött utagerande beteende enligt Durewallmetoden - Durewall Institutet, 2017
 • MI- Utbildning med psykolog Åsa Sandstedt, 2018
 • Barn och unga med sexuella beteendeproblem, sexuella övergrepp, Ulla Thorslund, Novahuset 2017
 • Låg affektivt bemötande med psykolog Åsa Sandstedt, 2017
 • Vuxna barn - blir medberoende vuxna, Val-Bo, 2018
 • Föreläsningskväll för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, 2018

Lena Lundgren, lena@actitreat.se

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, Villa Kuddbyäng,2017
 • Vårdbiträde äldreomsorgen/demens, Nyköpings kommun, 2015-2017
 • Aktivitetspedagog, Brevikskolan, Oxelösunds kommun, 2014-2015
 • Vårdbiträde hemtjänst, Vionord Omsorg 2014

Utbildning

 • Behandlingspedagog, Campus Nyköping, 2015-2017
 • Anhörigutbildning vid självskadebeteende, 2018
 • KBT- Orienterins grundkurs 50 h, KBT Svealand, 2019

Övriga meriter/kunskaper

 • Förebygg och bemöt utagerande beteende enligt Durewallmetoden - Durewall Institutet, 2017
 • Sexuella övergrepp - Novahuset, Ulla Thorslund, 2017
 • MI-utbildning 3 dagarsutbildning, Anna-Carin Wallestein
 • Introduktionskurs med Lena Jacobsson, 2016:
 • ART
 • Social perceptionsträning
 • Peace4Kids
 • Barn och unga med sexuella beteendeproblem, sexuella övergrepp, Ulla Thorslund, Novahuset 2017
 • Vuxna barn - blir medberoende vuxna, Val-Bo, 2018

Gunilla Vogel

Arbetserfarenhet

 • Sjuksköterska, KuddbyÄng HVB, 2016-
 • Skolsköterska Erlaskolan Norrköping
 • Skolsköterska, Norrköpings kommun
 • Skolsköterska Söderköpings kommun
 • Skolsköterska Mjölby kommun
 • Barnmottagning barnakuten US Linköping
 • BVC Norrköping

Utbildning

 • Leg. Sjuksköterska
 • Vidareutbildning barnsjuksköterska
 • Hälso- och sjukhusadministration  

Övriga meriter/kunskaper

 • MI, Åsa Sandstedt, 2018
 • Förebygg och bemöt utagerande beteende enligt Durewallmetoden - Durewall Institutet, 2017

 

 

Elin Skoog, elin@actitret.se

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, Villa KuddbyÄng, 2018
 • Behandlare, Frösunda, 2017
 • Behandlare, Active Omsorg och Skola, 2016

Utbildning

 • Behandlingspedagog, TUC Yrkeshögskola, 2015-2017
 • KBT orienteringskurs 50h, KBT Svealand, 2019

Övriga meriter/kunskaper

 • Dialektisk beteendeterapi grundutbildning, Active Omsorg och Omsorg, 2017
 • Barn och unga med sexuella beteendeproblem, sexuella övergrepp, Ulla Thorslund, Novahuset 2017
 • Praktiserande beroendeterapeut 12-steg och KBT, Skänningeanstalten, 2016
 • MI - 3 dagars utbildning med Jonas Andersson, 2016
 • Praktiserande socialarbetare, Youth Solution Africa, 2015
 • Ledarskapsutbildning, Resultatbolaget, 2013

Emelie Lundgren,   emelie@actitreat.se

Arbetslivserfarenhet

 • Behandlare, Villa KuddbyÄng, 2018
 • Behandlare, Frösunda, 2017
 • Socialpedagogiskt barn och ungdomsteam, 2017
 • Behandlare, Jordnära Omsorg, 2016

Utbildning

 • Behandlingspedagog, Campus Nyköping, 2015-2017
 • Teoretisk filosofi, Liu, 2015
 • Filosofi A
 • Psykologi A,B
 • Beteendevetenskaplig grundkurs 60 hp, Linköpings Universitet, 2018
 • Anhörigutbildning vid självskadebeteende, 2018
 • KBT- Orienterins grundkurs 50 h, KBT Svealand, 2019

Övriga meriter/kunskaper

 • Introduktion, ART, Social perceptionsträning och Peace4kids
 • MI, 2 dagars utbildning med Anna-Carin Wallenstein, 2016
 • Kobtiva, Säkerhetsakademien, 2016
 • Vuxna barn - blir medberoende vuxna, Val-Bo, 2018
 • Föreläsningskväll för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, 2018

Samarbetspartners

Åsa Sandstedt Eriksson, Psykolog, PsykologHälsan

Utbildning: Leg psykolog, Specialist i klinisk psykologi-neuropsykologi, Certifierad traumaterapeut (EMDR), ingår i Bo Hejlskov Elvéns nätverk, Läs mer på PsykologHälsan

Daniel Forslund, KPT-terapeut

Utbildning: Behandlingsassistent med påbyggnadsutbildning 1996-1997, Psykiatrisk vård Link Universitet -2000, KPT steg 1. -2013

Genomförda och planerade utbildningar 

Utbildningsdagar

 • Shanazi Hjältar och hjältinnor,  om hederskulturer och hedersvåld, 2017
 • Lågaffektivt bemötande, psykolog Åsa Sandstedt som ingår  Bo Hejlskov Elvén nätverk , 2017
 • Barn och unga med sexuella beteendeproblem, Novahuset, 2017
 • Motiverande samtal, 22/3-2018
 • Lågaffektivt bemötande, Durewallsinstitutet, 2017
 • Sexuella övergrepp på nätet - grooming med Ulirika Rogland advokat, författare och expert på grooming, 2018
 • Motiverande samtal, psykolog Åsa Sandstedt, 2019
 • TMO (traumamedveten omsorg), psykolog Åsa Sandstedt, 2019

Studiebesök

 • HVB, Risingegården, 2017
 • SiS institution, Långanäs, 2017 och 2018
 • Barnahus, 2018
 • Linköpings ungdomsboende, 2018                                                                                                                                                

Webbutbildningar

 • Sex mot ersättning
 • Barn som anhöriga
 • Hedersrelaterat våld och förtryck
 • SIP
 • Självskadebeteende
 • Ätstörningar
 • Autism

Handledning

1 ggn/månad av S:t Lukas

Studiecirkel

 • Hemmasittaren - om att bryta ett mönster av hög skolfrånvaro och hitta motivation, Magelungen, 2016
 • Lågaffektivt bemötande via psykologiskt.net, vårterminen 2018
 • Arbetsmiljö för HVB via Prevent, höstterminen 2018

Filmcirkel

 • Lågaffektivt förhållningssätt