Skola

På KuddbyÄng tycker vi skola och kunskap är viktigt. Vi vill att alla de flickor som finns hos oss får hjälp att klara kunskapsmålen i skolan. Alla ungdomar har rätt till en utbildning som ger dem bra förutsättningar och verktyg för att kunna bryta och förebygga utanförskap.

Norrköping har ett stort utbud av både kommunala och fristående skolor. Framförallt är dessa lokaliserade inne i Norrköping men det finns även ett alternativ i närheten av Villa KuddbyÄng, Vikbolandskolan F-9.

Flickorna som bor på Villa KuddbyÄng kommer man att skrivas in i någon av de kommunala eller fristående skolorna i Norrköping. Vi tycker det är viktigt at flickan får möjlighet att själv ha önskemål om sin skolgång och tillsammans med flickan, föräldrar och den placerande socialtjänsten kan vi komma fram till vilken skola som blir bäst.

Vikbolandsskolan, som kanske är den mest aktuella skolan har ca 300 elever på högstadiet. Eleverna är uppdelade i tre arbetslag med tillhörande lärare, kurator och skolsköterska. Det finns också tillgång till specialpedagoger. Villa KuddbyÄng är måna om en bra dialog med skolan så att vi kan ta gemensamt ansvar för flickornas skolgång. Verksamheten är mån om att skolkontakten blir positiv från start och ser skolan och måluppfyllelsen i skolan som ett väldig viktig del i vården och boendet på Villa KuddbyÄng.

Till Vikbolandsskolans högstadium är det sju km. Skolan trafikeras med skolbussar som passerar Villa KuddbyÄng. Ibland kan det ju dock vara så att Villa KuddbyÄng får bistå med transport till och från skolan. Dels om flickorna har anpassade skoltider eller om det finns andra själ och orsaker som gör att flickorna inte kan åka med den ordinarie skolskjutsen.

I Norrköpings kommun finns också tillgång till några mindre undervisningsgrupper för barn och unga med större behov av särskilt stöd. Ungdomarna har dock sin tillhörighet till den skola där de är inskrivna. Grupperna är lokaliserade till Norrköping och kan komma att bli aktuella för flickor med behov av särskilt stöd.