Villa KuddbyÄng 

Villa KuddbyÄng är ett HVB-hem för åtta flickor som öppnade upp verksamheten under sommaren 2014. KuddbyÄng ligger knappt två mil utanför Norrköping med närhet till skog och natur, skola och det mindre samhället Östra husby.

Villan är inredd i ett skolhus från 60-talet. Här finns det stora och ljusa utrymmen för samvaro, enskilda samtalsrum, besöksrum och ett stort härligt kök att umgås i. Varje flicka som bor hos oss har sitt enskilda rum med sin basutrustning för att skapa en trivsam, hemlik miljö där de kan nå de uppsatta målen för HVB-vistelsen på bästa sätt. Dessutom har vi en utrustad idrottshall och närhet till både stall och annan fritidsverksamhet.

Vi har etablerat ett bra samarbete och dialog med skola, föreningar och enskilda privatpersoner på Vikbolandet för att skapa en meningsfull hel dag för flickorna som bor hos oss. Till skolan blir man skjutsad eller så åker man skolbuss. Det är ungefär 5 minuters bilväg till skolan.

Vi verkar för att stärka varje flickas möjligheter att flytta hem genom att ge flickorna verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi jobbar med att stärka familjernas möjligheter att möta flickornas behov. Vi vill att flickan och hennes nätverk ska bli bättre rustade med kunskap, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de återigen kan bo tillsammans som en familj.