Anhöriggrupp

Familjen blir erbjuden att gå vår anhöriggrupp. Anhöriggruppens syfte är att ge anhöriga stöd, kunskap samt möjligheter att träffa andra anhöriga.
På anhöriggruppens träffar tas olika ämnen upp, som exempelvis:
  • Vad det innebär att vara anhörig
  • Faktadelar
  • Anhörigas hälsa och att hitta energi i vardagen
  • Tips och råd kring samtal, bemötande och förhållningssätt  
Genom anhöriggruppen får de anhöriga träffa andra i liknande situation, vilket på så vis an minska känslan av ensamhet.