KuddbyÄng

Jennie Spångberg
FÖRESTÅNDARE
[email protected]
073-9888122
Carina Hedlund
Behandlare (stf samordnare)
[email protected]
​​​​​​​
Förnamn Efternamn
Dagansvarig behandlare (vakant)
fornamn.efternamn@actitreat.se
076 - 9450049
Leons Korial
SAMORDNARE (föräldraledig)
[email protected]
076 - 317 13 76
Josefine Sörlin
BEHANDLARE
[email protected]
Maria Bergstén
BEHANDLARE
[email protected]
Gunilla Vogel
SJUKSKÖTERSKA
Helene Rannaleet
BEHANDLARE
[email protected]
Lisa Pettersson
BEHANDLARE
[email protected]
Stina Johnsson
BEHANDLARE
stina.johnsson@actitreat.se

Borggård

Jennie Spångberg
FÖRESTÅNDARE
[email protected]
073-9888122
Leons Korial
SAMORDNARE
[email protected]
076-3171376
Ulrika Thunberg
BEHANDLARE
[email protected]
Fredrika Enander Sjökvist
BEHANDLARE
[email protected]
Förnamn Efternamn
BEHANDLARE (vakant)
fornamn.efternamn@actitreat.se
Hanna Ljungberg
BEHANDLARE
[email protected]
Sofia Johansson
BEHANDLARE
[email protected]
Angelica Thander
BEHANDLARE
[email protected]