Villa KuddbyÄng

Villa KuddbyÄng är ett HVB-hem för åtta flickor som öppnade upp verksamheten under sommaren 2014. KuddbyÄng ligger knappt två mil utanför Norrköping med närhet till skog och natur, skola och det mindre samhället Östra husby.

Villan är inredd i ett skolhus från 60-talet. Här finns det stora och ljusa utrymmen för samvaro, enskilda samtalsrum, besöksrum, mötesrum, musikrum, TV-rum, datarum och ett stort härligt kök att umgås i. Varje flicka som bor hos oss har sitt enskilda rum med sin basutrustning för att skapa en trivsam, hemlik miljö där de kan nå de uppsatta målen för HVB-vistelsen på bästa sätt. Dessutom har vi en utrustad idrottshall och närhet till både stall och annan fritidsverksamhet.
​​​​​​​
Vi har etablerat ett bra samarbete och dialog med skola, föreningar och enskilda privatpersoner på Vikbolandet för att skapa en meningsfull hel dag för flickorna som bor hos oss. Till skolan blir man skjutsad eller så åker man skolbuss. Det är ungefär 5 minuters bilväg till skolan.

Vi verkar för att stärka varje flickas möjligheter att flytta hem genom att ge flickorna verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi jobbar med att stärka familjernas möjligheter att möta flickornas behov. Vi vill att flickan och hennes nätverk ska bli bättre rustade med kunskap, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de återigen kan bo tillsammans som en familj.

Borggård

Borggård är ett stort nyrenoverat stenhus i tre våningar. Här bor flickorna i mindre enheter med hög personaltäthet. Det finns flera rum för samvaro, aktiviteter, samtal och möten. Flickornas rum är stora och ljusa. Varje flicka som bor hos oss har sitt enskilda rum med sin basutrustning för att skapa en trivsam, hemlik miljö där de kan nå de uppsatta målen för HVB-vistelsen på bästa sätt. 

Finspång har två högstadieskolor, Grosvadsskolan och Nyhemsskolan. Den senare har även grundsärskola samt träningsskola. Båda dessa är kommunala skolor. Flickorna boende på Borggård HVB skrivs in i någon av dessa kommunala skolor, med hänsyn till familjens önskemål.

Till skolan får man skjuts eller tar skolbussen. Den första tiden och vid behov är vår personal med flickan i skolan hel- eller deltid. 

Vi verkar för att stärka varje flickas möjligheter att flytta hem genom att ge flickorna verktyg för att hantera sin livssituation samtidigt som vi arbetar med att stärka familjens möjligheter att möta flickornas behov. Vi vill att flickan och hennes nätverk ska bli bättre rustade med kunskaper, strategier, färdigheter och förmågor som gör att de återigen kan bo tillsammans som en familj.

KuddbyÄng HVB

Kuddby skola
Villa KuddbyÄng HVB
61033 Vikbolandet

Borggård HVB

Borggård HVB
Skidbacksvägen 2
61275 Hällestad